KOMPLEKS HOTELOWY

Inwestycja w trakcie budowy.

PLANOWANY TERMIN ODDANIA DO UŻYTKU: I KWARTAŁ 2022