Regulamin

1. Postanowienia wstępne

Zakup Vouchera odbywa się za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej www.villaresorts.pl i przebiega on w następujący sposób:
1. Klient otrzymuje możliwość wyboru oferowanych Voucherów Kwotowych, które to przedstawione są na stronie www.villaresorts.pl w zakładce Kup Voucher.
2. Po wyborze rodzaju Vouchera Klient wypełnia formularz, w którym wypełnia swoje dane osobowe i dane osoby obdarowanej i podaje adres, na który ma zostać wysłany Voucher (e-mail lub adres dostawy).
3. Po wpisaniu tych informacji Klient może dokonać wpłaty całości kwoty za Voucher dokonując przelewu bankowego. Dane do przelewu zostaną wysłane osobnym e-mailem po złożeniu zamówienia. Klient otrzymuje emailem potwierdzenie wstępnego zakupu Vouchera, który będzie Potwierdzony PO wpłacie całości kwoty.Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 48 h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie kwota za zakup Vouchera. Po wpłacie Klient otrzyma emaila potwierdzającego Zakup Vouchera.
4. Po odnotowaniu wpłaty całości kwoty za Voucher na podany w formularzu adres hotel wyśle Voucher, który jest ważny do wykorzystania przez określony na regulaminie okres realizacji od daty zakupu. Osoba obdarowana skontaktuje się z hotelem w celu ustalenia daty wykorzystania Vouchera (dokonanie rezerwacji i wykorzystanie pobytu w podanym na Voucherze terminie od daty zakupu).
5. Osoba Zamawiająca otrzyma potwierdzenie wpłaty za Voucher wiadomością e-mail na podany w formularzu adres.
6. Voucher może być wykorzystany w Hotelu jeśli dysponuje on wolnymi miejscami w wybranym przez Klienta terminie. W przypadku zajętych miejsc w wybranym terminie Hotel zaproponuje inne wolne terminy w określonym na Voucherze terminie realizacji.
7. Jeśli kwota pobytu Osoby Obdarowanej będzie wyższa niż kwota zamówionego Vouchera Klient będzie poproszony o dopłatę różnicy na miejscu w Hotelu. Jeśli Osoba Obdarowana w ramach otrzymanego Vouchera Kwotowego zarezerwuje pobyt w kwocie niższej niż kwota Vouchera różnicę Klient będzie musiał wykorzystać podczas swojego pobytu w ramach usług oferowanych przez Hotel.
8. Voucher może być wykorzystany tylko jednorazowo – Voucher nie może być wykorzystany podczas kilku realizacji, np. kilku pobytów w zakresie wybranej przez Osobę Zamawiającą kwoty.
9. Kwota Vouchera nie może zostać zamieniona na gotówkę, zarówno w całości, jak i częściowo.
10. Okres ważności Vouchera nie może zostać przedłużony, a niewykorzystanie Vouchera przez Obdarowanego nie może stanowić podstawy do żadnych roszczeń wobec Hotelu.
11. Hotel nie odpowiada za zgubione lub zniszczone Vouchery.
12. Vouchery kwotowe mogą zostać wykorzystane również w Restauracji jednak dopiero po spełnieniu obowiązku meldunku w Recepcji Hotelu.

2. Anulacja Vouchera

1. W przypadku Rezygnacji z wykorzystania Vouchera lub Anulowania jego zakupu już po dokonaniu płatności wpłacone 100% kwoty pozostaje w Hotelu. Wszelkie Anulacje Vouchera wiążą się z utratą pełnej kwoty za jego zakup.
2. W przypadku braku możliwości skorzystania z Vouchera w określonym przez regulamin terminie Osoba Obdarowana może przekazać Voucher do wykorzystania innej osobie zachowując termin realizacji Vouchera określony przy jego zakupie. Można tego dokonać tylko po uprzednim kontakcie z recepcją Hotelu i po uzyskaniu e-mailowego potwierdzenia z recepcji.

3. Ustalenia Końcowe

1. Klient jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie danych w formularzu rezerwacyjnym. Hotel nie bierze odpowiedzialności za błędne wypełnienie formularza danych przez Klienta.
4. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 11:00 w dniu wyjazdu.

4. Dane Osobowe

W trakcie dokonywania Rezerwacji Vouchera, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu oraz Hotelu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji oraz celów marketingowych zgodnie z Polityką Prywatności.

5. Akceptacja Regulaminu

Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.